Material didáctic per el control temporal

null

FITXA: ¿QUIN ANY, MES I DIA ES AVUI?

L’alumne ha de marcar l’estació de l’any que correspongui, escriure o ressenyar el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Dóna la possibilitat que es treballi el temps climatològic d’aquest dia. Igualment s’assenyala l’estat anímic de l’alumne que millor li representa en aquell moment.