Materal didáctic Matemàtiques - Sèries

null

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 0 AL 10

Exercicis per treballar les desenes del 0 al 10. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.