Material didáctic Matemàtiques - Sèries

null

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 30 AL 40

Exercicis per treballar les desenes del 30 al 40. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.