Material didáctic Matemàtiques - Sèries

null

FITXA: SÈRIES NUMÈRIQUES DEL 70 AL 80

Exercicis per treballar les desenes del 70 al 80. Entre les activitats que componen aquest dossier estan els d’escriure i completar amb les nombre anteriors, posteriors, escriure la desena o relacionar la seva escriptura amb el seu igual numèric.