Material didáctic de matemàtiques - Euros

null

FITXA: SUMES D’EUROS (II)

Exercicis per realitzar sumes d’unitats amb suport visual. Es presenta la quantitat-nombre i producte de la compra amb el qual es relaciona.