Material didáctico - Matemáticas

null

FITXA: SUMES SENSE PORTADES

En aquestes fitxes es presenta sumes sense portes d’operacions amb unitats, desenes i centenes. Es marca l’inici de l’operació amb una fletxa sobre la unitat (indicatiu visual) perquè l’alumne sàpiga per on iniciar l’operació.