Llengua

null

FITXA: FORMA LES PARAULES QUE CORRESPONGUI

L’alumne ha d’escriure la paraula que correspongui a cada dibuix presentat. Aquest tipus d’exercici ajuda a prendre consciència fonològica i consciència dels sons sil·làbics que componen les paraules presentades com la lectura fonològica de les lletres. Solament es presenten les lletres necessàries, amb l’objectiu de facilitar l’activitat.