Llengua

null

FITXA: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. MONOSÍL·LABES

A les diapositives es presenten paraules monosíl·labes de forma seqüenciada i acompanyades de la seva imatge per facilitar la seva assimilació . Aquesta activitats afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.