Llengua

null

FITXA: NOMBRE PROPI I COMÚ

En aquestes fitxes l’alumne ha d’assenyalar el nom propi o comú, segons la imatge que es presenta.