ANGLÈS

null

FITXA: NOMBRES

Activitats on es treballa els números en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.