Material didáctic - Llengua

null

FITXA: NORMA D’ÚS DE LA R I LA RR

Normes d’utilització ortogràfica de la R i la RR (forta o múltiple), amb activitats de diferent grau de complexitat.