Material didáctico - Matemáticas

null

POWER POINT: CANTITAT – NOMBRE

Activitats realitzades en power point on l’alumne ha d’assenyalar el nombre que correspon a les quantitats presentades amb suport visual.