Material didáctico - Matemáticas

null

POWER POINT:SUMES I RESTES

Activitats realitzades en power point on l’alumne ha d’assenyalar el resultat que correspon a les operacións de sumes i restes presentades amb suport visual.