Llengua

null

POWER POINT: ARTICLES DETERMINATS

L’alumne ha de seleccionar l’article determinat segons la imatge presentada en les diapositives.