Llengua

null

FITXA: SEGMENTACIÓ DE PARAULES EN SÍL·LABES I LLETRES  

L’alumne ha de separar les paraules en síl·labes i lletres. Aquest tipus d’exercici ajuda a prendre consciència dels sons sil·labics que componen les paraules presentades. Igualment ajuda a treballar la consciència fonològica.