Llengua

null

FITXA: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA TRISÍL·LABS INVERSOS

A les fitxes es presenten paraules trisíl·labes inverses de forma seqüenciada i acompanyades de la seva imatge per facilitar la seva assimilació . Aquesta activitats afavoreix el treball de consciència fonològica, memòria visual i operativa, entre altres competències.