Llengua

null

FITXA: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. TRISÍL·LABES

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb trisíl·labes simples. Hi ha un total de 90 diapositives amb diferents activitats per treballar el grup de trisíl·labs.