ANGLÈS

null

FITXA: VOCABULARI D’ESCOLA

Activitats on es treballa vocabulari d’escola en anglès a través de diferents accions, p.ex; relacionar, dibuixar, escriure, etc.