Coneixement del medi

null

POWER POINT: EL CICLE DE L’AIGUA

En aquestes diapositives s’explica el cicle de l’aigua i els diferents estats que presenta.