POWER POINT: ELS COETS

En aquesta presentació s’exposa que és un coet, parts i funcions. La presentació la componen 10 diapositives. Algunes de les diapositives porta animacions incorporades. El nivell competencial és de primer cicle de primària (2n de primària).

POWER POINT: MAMIFERS

En aquesta presentació s’explica què són els animals mamífers, tipus segons la seva morfologia, com es reprodueixen, quins són els aliments que mengen, etc. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).

POWER POINT: ELS SENTITS

En aquesta presentació s’explica quins són els sentits, les seves funcions i els seus òrgans de referència. La presentació és molt visual com a textos simples. Els continguts es presenten de forma seqüenciada per facilitar la seva assimilació. La presentació la componen unes 6 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).