Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: ELS COETS

En aquesta presentació s’exposa que és un coet, parts i funcions. La presentació la componen 10 diapositives. Algunes de les diapositives porta animacions incorporades. El nivell competencial és de primer cicle de primària (2n de primària).