Conceptes Básics

null

FITXA: RELACIONA (DESCOLORIT I NOM)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.

En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parelles es realitza d’imatges en color al seu igual difuminat on la paraula destaca sobre l’imatge.