FITXA: RELACIONA (DESCOLORIT I NOM)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parelles es realitza d’imatges en color al seu igual difuminat on la paraula destaca sobre l’imatge.

FITXA: RELACIONA (COLOR I BiN)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
En aquestes fitxes s’incrementa el nivell de dificultat, ja que la cerca de les parellas es realitza d’imatges en color al seu igual en blanc i negre

FITXA: RELACIONA (IGUALACIÓ DE PARELLES)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.
Aquestes activitats formen part d’un grup de dossier, on el nivell més baix d’habilitat es situa en aquestes fitxes. A continuació li segueix les fitxes RELACIONA (COLOR I BiN) i per últim RELACIONA (DECOLORAT I NOM).