Coneixement del Medi

null

POWER POINT: EL COS HUMÀ

En aquestes 24 diapositives explica quina funció tenen els aliments en el cos (aliments constructors, energètics i regeneradors). Igualment presenta els sistemes digestiu, circulatori, respiratori i excretor. A la fi de la presentació es facilita un qüestionari perquè l’alumne pugui avaluar el seu coneixement. La presentació es realitza de mica en mica amb cada “clic” per facilitar el ritme d’assimilació de l’alumne. La configuració està realitzada, amb poc text i suport visual.