Coneixement del Medi

null

POWER POINT: ELS MUNICIPIS

En aquest tema s’explia la diferéncia entre un poble i una ciutat, què és un ajuntament i els serveis que realitza.