Conocimiento del Medi

null

POWER POINT: ELS OFICIS

En aquesta presentació es mostra una exemple d’oficis clàssics. El nivell i la complexitat és molt senzilla. La presentació la componen 17 diapositives. El nivell competencial és de cicle infantil (P-5).