Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: LA MATÉRIA I ELS MATERIALS

En aquest tema de 29 diapositives s’explica els estats de la materia (líquid, sòlids i gasos).