Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: MAMIFERS

En aquesta presentació s’explica què són els animals mamífers, tipus segons la seva morfologia, com es reprodueixen, quins són els aliments que mengen, etc. La presentació la componen unes 16 diapositives. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).