Conceptos Básicos

null

POWER POINT: DIMENSIONS I ESPACIALS

Activitats realitzades en power point on l’alumne ha d’assenyalar conceptes dimensions (gran-petit) i espacials (davant-darrere, a prop-lluny, damunt-davall) segons el dibuix que es presenta.