Coneixement del Medi

null

POWER POINT: DIVISIONS

En aquestes diapositives es presenta divisions. Es presenta dues solucions possibles per a una divisions i l’alumne ha de seleccionar la correcta.