Coneixement del Medi

null

POWER POINT: MULTIPLICACIÓNS

En aquestes diapositives es presenta multiplicacions. Es presenta dues solucions possibles per a una multiplicació i l’alumne ha de seleccionar la correcta.