Conceptes Básics

null

FITXA: RELACIONA AMB EL SEU COLOR

En aquestes fitxes es presenten activitats de relacionar. L’objectiu es relacionar el color amb l’objecte.