Conceptes Básics

null

FITXA: RELACIONA (IGUALACIÓ DE PARELLES)

En aquestes fitxes l’objectiu es buscar l’imatge parella, dintre dels diferents camps semántics que es presenten (p,ex; animals, roba, mobles, etc). Amb aquesta activitat es treballa vocabulari, competencia ócul-manual i l’atenció.

Aquestes activitats formen part d’un grup de dossier, on el nivell més baix d’habilitat es situa en aquestes fitxes. A continuació li segueix les fitxes RELACIONA (COLOR I BiN) i per últim RELACIONA (DECOLORAT I NOM).