Conceptes Básics

null

FITXA: CONEIX I RELACIONA LES VOCALS

En aquestes fitxes es presenta activitats de relacionar. L’objectiu és localitzar les vocals que es demanen. Aquesta relació es representa amb diferents formats lletra, per tal de facilitar la generalització.