Conceptes Básics

null

FITXA: CONEIX I RELACIONA NOMBRE-QUANTITAT

En aquestes fitxes es presenten activitats de relacionar. L’objectiu es relacionar el nombre amb la seva quantitat corresponent. Aquesta relació es presenta amb diferents formats, amb el fi de facilitar la generalització.