Material didáctic - Matemàtiques

null

FITXA: SUMES D’EUROS AMB COMPRA

Exercicis per realitzar sumes d’unitats amb suport visual. Es presenta la quantitat-nombre i producte de la compra amb el qual es relaciona.