Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: EL CONTINENT ÀFRICA

En aquesta presentació s’explica el clima, la vegetació, la fauna, el relleu, els rius i altres aspectes que formen el continent africà. La presentació és molt visual com a textos simples. La presentació la componen unes 21 diapositives.  El nivell competencial és de segon cicle de primària (4t de primària).