Conocimiento del Medio

null

POWER POINT: L’APARELL LOCOMOTOR

En aquesta presentació s’explica quines són les part de l’aparell locomotor (esquelet, articulacions i músculs. La presentació és molt visual com a textos simples. La presentació la componen unes 33 diapositives. Al final de la presentació hi ha un qüestionari per avaluar si ha assimilat els continguts exposats. El nivell competencial és de segon cicle de primària (3r de primària).