POWER POINT: TRAVADES AMB “R”

Es treballa totes les travades amb “R”. L’alumne s’exposa en primer lloc a una presentació de totes les travades amb suport visual (ARASAAC). En el segon pas l’alumne ha de seleccionar la paraula correcta davant la imatge (ARASAAC) presentada