null

Es tracta d’un projecte inclusiu dirigit pel CAID Montcada i supervisat per la Junta d’Adimir.

Introducció

La presència de la atenció a la diversitat en la nostra societat ha de contemplar-se des d’una perspectiva normalitzada i enriquidora.

No obstant això, les famílies amb persones amb atenció a la diversitat intel•lectual, mental, TEA, etcètera, a càrrec, ens demostren que la inclusió d’aquestes persones en el seu entorn natural és molt complicada a causa de molts factors.

Entre ells cabria destacar: la falta d’oportunitats en l’oferta existent d’oci, temps lliure i formació, i la falta de recursos tant de les pròpies famílies com de l’Administració pública.

Es necessiten noves estratègies i nous plans d’acció que contribueixin a afavorir els índexs d’inclusió d’aquest col•lectiu.

Per això, ADIMIR, presenta el projecte IntegrARTE que porta realitzant des del 2012 de manera continuada, i ho complementa amb un nou projecte que li dóna continuïtat: el projecte Integra-Voluntaris.

La conjunció dels dos projectes constitueix un pla d’acció intermunicipal per a la inclusió de les persones amb atenció a la diversitat intel•lectual, mental, TEA, amb barreres per a la comunicació, de la mancomunitat de municipis: Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola del Vallés.

Descripció de l’activitat

El projecte IntegrARTE és un projecte inclusiu que està constituït per un conjunt d’activitats de temps lliure que treballen l’art de diferents formes.

Es tracta d’activitats oferides dins del municipi per les entitats territorials a la població en general, que gràcies a aquest projecte també són oferides a les persones amb atenció a la diversitat intel•lectual.

D’aquesta manera aconseguim que nens i joves de 4 a 16 anys amb atenció a la diversitat intel•lectual, mental, TEA, etcètera., s’integrin en un grup normalitzat i facin l’activitat amb la resta de la població de la mateixa franja d’edat.

Objectius

El projecte afavoreix la inclusió social de les persones amb atenció a la diversitat en el seu entorn natural, el desenvolupament de vincles afectius, la promoció de l’autonomia personal, les seves relacions socials i la seva comunicació del col•lectiu de les persones amb atenció a la diversitat.

A més, en el transcurs dels anys en què s’ha realitzat aquest projecte hem aconseguit que es converteixi en un projecte complementari a les activitats i serveis que ja es desenvolupen en el municipi i que s’ofereixen a tota la població.

Beneficiaris

Poden beneficiar-se d’aquest projecte tots els usuaris del CAID Montcada depenent de les activitats ofertes.

Copagament

Per participar en aquests colònies, cada participant realitzarà un COPAGAMENT de 65€.