null

El servei de logopèdia s’encarrega de l’avaluació, rehabilitació i tractament de les dificultats relacionades amb la comunicació: el llenguatge (oral i escrit), l’audició i la veu.

Després de l’avaluació inicial o les valoracions periòdiques que es realitzen durant l’any es prioritzen diferents objectius per intervenir.

En els casos de trastorns greus de la comunicació i del llenguatge oral, com és el cas dels Trastorns d’Espectre Autistes (TEA), es prioritza l’ús de sistemes alternatius o augmentatius de la comunicació (SAAC). Principalment es treballa amb el sistema PECS.

Per als usuaris que presenten retard en l’adquisició del llenguatge oral o escrit, la teràpia està destinada al desenvolupament òptim d’aquest, respectant el seu procés natural d’adquisició.

També hi ha casos on la intervenció es porta a terme de manera integral, realitzant una teràpia logopèdica integrativa, basada en el mètode Padovan.