null

Antecedents

null

Xanascat-Integra és un projecte pioner i innovador que l’Fundació Adimir va presentar el març del 2012 al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en una reunió amb la Senyora Anna Vila i Rull (Subdirecció General d’Atenció a les Persones i Promoció de l’Autonomia Personal, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), en referència a la planificació de possibles sortides Respir per aquell any.

En el marc d’aquesta reunió, Adimir va proposar un projecte inclusiu de colònies per a nens i nenes amb atenció a la diversitat dins del programa “l’Estiu és teu” de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Programes Xanascat, Agència Catalana de la Joventut.

Es tracta que els nens i nenes amb atenció a la diversitat puguin tenir accés a aquest programa i participar al mateix temps que altres nens i nenes de Catalunya.

L’objectiu del projecte Xanascat-Integra era posar en pràctica, dins del context del temps lliure, les estratègies de relació i de comunicació que s’havien implementat amb els usuaris del CAID Montcada, per afavorir les seves competències en les relacions socials.

D’aquesta manera, podíem avaluar la seva idoneïtat dins d’un grup gran de nens com són les colònies d’estiu, concretament en les colònies multiesportives que es realitzen a l’alberg de Coma-Ruga.

Per Adimir és un orgull que aquest projecte s’hagi realitzat de forma continuada des de l’any 2012. L’Fundació ha participat en cada edició amb usuaris del CAID Montcada, sent per a nosaltres una gran alegria que altres associacions de Catalunya s’hagin animat a participar fent que el projecte estigui actualment consolidat.

Descripció de l’activitat

Es tracta de colònies inclusives per a nens i nenes amb atenció a la diversitat dins del programa “l’Estiu és teu” de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Programes Xanascat, Agència Catalana de la Joventut.

Objectius

Els nens i nenes amb atenció a la diversitat participen, junt amb nens i nenes sense atenció a la diversitat de Catalunya, de totes les activitats que s’ofereixen en aquest programa.

Beneficiaris

Els usuaris del CAID Montcada que tinguin entre 8 i 16 anys.

Copagament

Per participar en aquests colònies, cada participant realitzarà un COPAGAMENT de 50€.

Metodologia del projecte

null

Per als usuaris

  • Cada usuari anirà acompanyat per un monitor de temps lliure format pel CAID Montcada. Es tracta de monitors que han participat activament en el projecte integrARTEi en les teràpies psicoeducatives que es realitzen en el CAID Montcada. La finalitat és que estiguin formats dins de la filosofia de treball del CAID i que coneguin els nens amb atenció a la diversitat des de fa temps. D’aquesta manera, són una referència per a ells i podran actuar d’acord amb les seves necessitats d’autonomia en tot moment.
  • Prèviament a la realització de les colònies, en el CAID Montcada es desenvolupen diverses sessions de treball cooperatiu entre tots els nens que participen. En aquestes sessions es formen grups equilibrats dins de les capacitats que cada nen pot desenvolupar.
  • En aquestes sessions s’identifiquen i es treballen les activitats que més tard es duran a terme en el Xanascat. Així mateix, es realitzen activitats de rol perquè cadascú pugui tenir la seva responsabilitat dins del grup.

Per a les famílies

  • Cada família ha d’omplir un qüestionari on els pares descriuen amb detall les característiques dels nens amb atenció a la diversitat. Aquestes dades són avaluades per la Direcció del CAID Montcada i, amb l’autorització prèvia de confidencialitat, es dóna accés als monitors.

Per als monitors

  • El CAID Montcada imparteix sessions de formació específiques dirigides als monitors que van a les colònies del XANASCAT.
  • Els monitors també participen en el curs de formació de monitors realitzat per XANASCAT, perquè s’integrin dins del grup general de monitors i coneguin la metodologia i les activitats que es realitzaran.
  • L’equip tècnic del CAID Montcada elabora el material psicopedagògic perquè els monitors puguin portar-lo a la seva motxilla i, en tot moment, estiguin preparats per fer la intervenció més adequada segons les necessitats dels nens.
  • Cal destacar el gran treball realitzat en l’elaboració de material destinat a la comunicació dels nens amb greus problemes de comunicació basat en els de treballs del CAID Montcada. D’aquesta manera es poden comunicar amb l’entorn construint frases com: “Vull menjar”.
  • De la mateixa manera, es realitzen fitxes individuals de cada nen anticipant les activitats a realitzar d’acord amb les seves capacitats, amb les hores del dia, d’acord amb el seu comportament en cada moment, etcètera.