null

Introducció

El CAID Montcada és un projecte “viu”, i com a tal creix en la mesura que ho vagin fent els usuaris i per tant, les seves necessitats i les característiques del seu context o plans a desenvolupar: familiar, prelaboral, formatiu, terapèutic, temps lliure i vida independent.

En aquests moments, hi ha usuaris del CAID Montcada de més de 16 anys que necessiten una atenció específica. Pel que es fa necessària la posada en marxa d’aquest nou projecte, que anomenem CAID Montcada+ (CAID PLUS) que dóna respostes a les necessitats que es plantegen en aquesta edat, tant per a l’usuari com per a la seva família.

És evident que la posada en marxa del CAID+ redunda no únicament en l’usuari d’aquesta franja d’edat, sinó que l’objectiu és implementar de forma progressiva aquest projecte com Pla Pilot perquè es pugui anar perfeccionant i millorant a mesura que es desenvolupi.

De manera que, a mesura que els usuaris de menor edat s’incorporen a l’arribar a aquesta franja d’edat, podran trobar dins del CAID Montcada una sèrie de plans de suport adaptats a les necessitats reals dels joves, i així passar del CAID Montcada al CAID Montcada+ de forma progressiva i consolidada. No haver d’afrontar des de zero les necessitats que se’ls plantejaran, significarà una millora qualitativa i quantitativa respecte de la situació actual.

Àmbits de treball

Com a fase inicial considerem que el Pla Pilot CAID Montcada+, de suport als joves en etapa post obligatòria, ha de contemplar diversos àmbits de treball:

 • null
  Formació continuada i ampliació de competències prelaborals.
 • null
  Suport i manteniment d’habilitats ja adquirides, transició a la vida més independent.
 • null
  Programa terapèutic d’ajust emocional, personal i social. Atenció a la Salut Mental.
 • null
  Assessorament a les famílies en qüestions i temes vinculats a la nova realitat i necessitats que podrien presentar-se. (p.ex: pròrroga de la pàtria potestat, testament- tutela, curatela, com afrontar la sexualitat de l’adult amb atenció a la diversitat, ajudes i pensions, etc.).

Fases del projecte

 • Elaboració i disseny del projecte: Realitzada en 2016.
 • Reunions amb altres entitats: ACIDH, ASPASIM, FUNDACIÓ MARPI, ANDRÒMINES, CASAL DE LA GENT GRAN DE MiR, CÀRITES. Realitzada en 2016.
 • Assessorament quant als tràmits legals sobre incapacitacions i pròrroga de la pàtria potestat. Realitzada en 2016.
 • Va reunir DINCAT / Grups parlamentaris. Pendent de realitzar.