null

El servei de fisioteràpia té com a finalitat aconseguir el màxim grau d’evolució motriu del nen/a i la màxima qualitat de vida.

Les seves intervencions alternen dos espais. Un dels espais és la piscina municipal coberta, que ens facilita l’Ajuntament de Montcada i Reixac. L’altre espai es troba en el nostre centre, més concretament a la sala multisensorial i de psicomotricitat.

D’aquesta manera, es pot treballar tant en un espai aquàtic com terrestre, segons les necessitats i objectius plantejats per cada nen.

La fisioteràpia en els nens que pateixen alguna atenció a la diversitat -ja sigui física, cognitiva, sensorial, etcètera.- té un paper molt important. El fisioterapeuta ofereix l’entorn més adequat per facilitar el desenvolupament de l’usuari, que no és un pacient, és un alumne que aprèn, un subjecte actiu en el seu aprenentatge i evolució motriu i cognitiva.

Inicialment es valora la situació individual del nen/a, tenint en compte les seves capacitats i limitacions, i a mesura que va evolucionant s’adapten els objectius als canvis que va realitzant, amb la finalitat que el nen pugui aconseguir la seva màxima interacció i estabilitat amb l’entorn.

En el servei de fisioteràpia realitzem teràpia manual, a través del massatge, estiraments musculars, exercicis propioceptius, reeducació postural global, etcètera, a fi de mantenir una bona actitud postural, desenvolupar l’esquema corporal i la integració del propi cos, disminuir el dolor múscul-esquelètic, mantenir una musculatura flexible i prevenir la rigidesa muscular.

També es realitza fisioteràpia respiratòria, en aquells usuaris que ho necessiten, ja que aquesta es presenta com la base per al bon manteniment fisiològic de l’individu.

L’objectiu en definitiva és ajudar així els nens/es i adolescents i a les seves famílies a aconseguir el seu màxim potencial d’independència a través de l’avaluació, assessorament i intervenció amb diferents estratègies terapèutiques individualitzades.