null

Les intervencions es duen a terme a través d’una doble acció:

Elaboració del material pedagògic

Fins i tot tenint el mateix diagnòstic, de vegades els nostres usuaris presenten necessitats psicopedagògiques diferents. En el mercat hi ha materials pedagògics adaptats, però no tots serveixen: són cars o de difícil accés per a la diversitat d’usuaris existents.

Aquesta circumstància obliga a l’equip de professionals a realitzar recerca , dissenyar, elaborar i maquetar el material pedagògic que s’utilitza en el nostre centre. L’objectiu és crear un material que s’adapti totalment al potencial de l’usuari, tenint sempre en compte les seves limitacions i els seus punts forts.

S’elaboren dossiers (unitats didàctiques) temàtics per a treballar conceptes o accions concretes.

Es realitzen cerques d’aplicacions educatives (app) així com programari que, a través de suports de tablets i ordinador tàctil, intentin facilitar l’assimilació de diversos continguts, tant acadèmics com útils per al desenvolupament personal de l’usuari.

Gràcies a aquests suports, l’usuari amb atenció a la diversitat realitza una eficient comprensió i acomodació de les àrees treballades.

Disseny de la teràpies i intervencions

Per a cada usuari s’ha de seleccionar quin tipus d’intervencions i els professionals es cenyeixen a les necessitats més importants a cobrir.

Aquesta tasca la duu a terme l’equip de treball que, coordinat pel director psicopedagògic, defineix els recursos dels que disfrutarà l’usuari.

Igualment s’assigna el nombre de sessions i la necessitat d’altres suports, com per exemple el Servei a domicili.